#TRASHTAG | CARE FOR NATURE | SKRÄPONAD

Hi! Today I am dog walking and picking up trash along the way. When you are out walking and at the same time picking up garbage found in nature, you save many animals that otherwise would have eaten the garbage and died a painful death.

I hope this can inspire you to do small actions that make a difference for our planet, bring a bag on your walk and bring the garbage you find to a garbage can! ♥ Together we make a difference!

En skräponad är när man är ute och promenerar samtidigt som man plockar upp skräp i naturen. Genom detta räddar man många djur som annars äter skräpet och dör en plågsam död. 

Jag hoppas detta kan inspirera dig till att göra små handlingar som gör skillnad för planeten, ta med en påse på promenaden och ta med skräpet du hittar till en soptunna! ♥ Tillsammans gör vi skillnad!